• İTOSB 4. Cadde No:1, Tuzla, İstanbul, TÜRKİYE

Basınçlı Kum Filtreleri ve Aktif Karbon Filtreleri

3A Makina, Türkiye’de basınçlı kum filtreleri ve aktif karbon filtreleri imalatında önde gelen kuruluştur.

3A Makina, günümüzde kullanım ve içme suyu elde edilmesinde çok önemli bir yeri olan basınçlı kum filtrelerini ve aktif karbon filtrelerini müşterileri için gereken ebatlarda ve en yüksek kalitede üretmektedir.

Temiz su ve atık su arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan basınçlı kum filtreleri ve aktif karbon filtreleri, kullanım amacına uygun olarak tek veya çok medya içerecek şekilde yapılmaktadır. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, kumlanmış karbon çelik üzerine gıda kodeksine uygun epoksi boya ile boyanır. Aktif karbon filtreleri ya da kum filtreleri, paslanmaz çelikten imal edilmesi halinde ise pasifizasyon standartlarına uyularak pasifizasyonu yapılır. Uygun seçilmiş yatak, borulama ve taban plakasıyla, hidrolik kayıplar en aza indirilir.

3A Makina’da basınçlı kum filtresi, basınçlı aktif karbon filtreleri ve tüm basınçlı filtreler çalışma basınçları baz alınarak her uygulamaya özel olarak dizayn edilmekte ve basınç sınıfına göre hesaplanan kalınlıkta karbon çelikten ya da paslanmaz çelikten üretilmektedir

Sıyırıcılar ve Durultucular

Döner Köprülü Sıyırıcılar

Atık su içindeki askıda katı maddeler durgun koşullarda dibe çökerler. Tabanda biriken bu çamurun düzenli ve uygun şekilde alınabilmesi için tümünün bir noktaya toplanması gerekmektedir. Sıyırıcılar bu amaçla geliştirilmiş ekipmanlar olup arıtma tesisi çökeltim havuzlarının vazgeçilmez elemanlarıdır.

Döner köprülü sıyırıcılardasıyırıcı köprü ve paletler sürekli olarak hareket ederek çamuru tank merkezindeki çamur konisine iletirler. Tankın üzerinde birikecek köpük ve yağlar ise tank yüzeyini sıyıran bir kol vasıtasıyla köpük toplama oluğuna iletilir. Köpük ve çamur içinde toplandıkları noktalardan genel olarak pompa ile uzaklaştırılırlar.

Doğrusal Sıyırıcılar

Su arıtımının vazgeçilmez prosesi olan çökeltim işlemi bazı durumlarda dikdörtgen havuzlarda gerçekleştirilmektedir. Bu takdirde dibe çöken çamurun çökeltim havuzu girişinde yer alan çamur konilerine doğru sıyrılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan sıyırıcı sistemleri havuz boyunca iki yönlü hareket edebilen bir köprü sıyırma sisteminden oluşmaktadır.

Buna göre köprü havuz girişinden çıkışına doğru giderken sıyırıcı paletler kaldırılmakta ve boş olarak geri gitmektedir. Çamur konilerine doğru hareket sırasında çamur paletleri indirilerek çamurun konilere doğru itilmesi sağlanmaktadır. Sıyırıcıyı katı madde yüküne ve karakterine bağlı olarak istenilen performansı elde etmek için muhtelif şekillerde programlamak mümkündür.

Diğer Su Arıtma Ekipmanları

Filtre presler, katı ve sıvıyı ayırmak için kullanılan basınçla çalışan makinalardır.
Atık suda bulunan katı maddeler kek haline getirilerek, sıvı ayrıştırılır ve sistemin dışına alınır.
Ekonomik, kullanımı ve temizliği kolay makinalardır.

Mekanik ızgaralar, atıksulardaki büyük maddelerin ayrıştırılması için kullanılırlar.
Kaba ve ince mekanik olmak üzere iki tipi olan ızgaralar monte edilecekleri kanalın genişliğine ve derinliğine uygun üretilirler.
Aşınması az, sessiz ve zaman ayarlı olarak çalışırlar.

Su ve atık su tesislerinde suyun karıştırılması için hızlı ve yavaş olmak üzere iki tipte üretilen karıştırıcılar sağlıklı bir karıştırma sağlanabilmesi için havuzun ebatları ve şekline, kimyasalın çözünürlüğüne ve akışkanların akmazlık değerlerine göre tasarlanır ve üretilir.

Ana ekipmanları ana şaft, motor redüktör ve pervanedir.

Kum tutucular, atık sudaki arıtma tesisinin pompa ve mekanik ekipmanları için zararlı olabilecek kum gibi yüksek yoğunluklu malzemelerin tutulması ve tesisatı tıkamasını engellemek için kullanılırlar.

Evsel kaynaklı atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtılması amacı ile kullanılan paket atık su arıtma tesisleri taşınabilir ve kolay kurulumlu arıtma tesisleridir. Konteyner içine kurulan bu tesisler deniz taşımasında da büyük kolaylık sağlarlar.

3A Makina, kendi tasarımı olan otomatik polielektrolit hazırlama ünitelerinin üretimini yapmaktadır.
Üç bölmeli bu makinalarda ilk bölme çözünme, ikinci bölme olgunlaştırma, üçüncü ve son bölme ise stoklama için kullanılır.
Sisteme kontrollü bir şekilde alınan su kuru flokülant ile karıştırılarak çözündürülür ve bir sonraki bölme olan olgunlaştırma bölmesine iletilir. Bu bölmede çözelti hızla karıştırılarak homojen hale getirilir ve son bölme olan stok bölümüne alınarak dozlama öncesinde çözeltinin stoklaması sağlanır.

Su akışı kontrol sistemleri, bir diğer tanımıyla kanal kapakları aslen yüksek debideki su akışını kontrol etmek ve su, atık su, kanalizasyon arıtma tesisi, enerji üretimi, sulama ve işlem tesisi ile ilgili akışkanların yalıtımı için kullanılırlar.
3A Makina’da en uygun maliyetli çözüm sağlamak için doğru kapak tasarımı ve imalatı yapılır. Üç veya dört tarafı EPDM sızdırmazlı açık kanal veya duvara monte tip kapaklar önden veya arkadan gelen su basıncına göre yükselen veya yükselmeyen milli olarak manüel veya motor kumandalı dizayn edilir.

Teleskopik vanalar arıtma tesislerinde suyun akışını düzenlemek  ve aynı zamanda durdurmak için kullanılırlar.

Yüzey aeratörleri gaz ve sıvı dengesi prensibiyle suda bulunan amonyak, karbodioksit, kükürt, metan gibi eriyik halde olan gazlı organik ve inorganik askıdaki katı maddelerin bertarafı için kullanılır.