Hammadde tedarikçilerinde paketleme maliyetleri genelde tahmin edilenden daha yüksek çıkmaktadır. Bu durum paketlemeyi işletme maliyetleri açısından çok önemli bir kriter haline getirmektedir. Özellikle küçük ve orta boyutlu üretim firmalarında, paketleme maliyetleri daha da büyük önem taşır. Bir üretici için paketlemede temel masraf kalemlerinden biri de ürünün paketlemeden önce soğutulmasıdır.
Tremor vibrasyonlu spiral konveyör, söz konusu üretim alanının etkin kullanımı ve maddi tasarruf olduğunda önemli bir makine olarak karşımıza çıkar. Vibra konveyörlerimizin ilk yatırım ve işletme maliyetleri, geleneksel yatay soğutma hatlarınınki ile kıyaslandığında çok daha ekonomiktir.
Üretim alanı tasarrufunun yanı sıra, spiral konveyörlerimiz işletme ve bakım maliyetlerini de asgaride tutar. İşletme maliyeti olarak; sadece iki adet vibrasyon motorunun sarf edeceği elektrik ve konveyöre beslenecek soğuk suyun soğutulma işlemleri dikkate alınmalıdır. Sistem 24 saat çalışabilmesinin yanında, yaklaşık beş yılda bir ağır bakıma ihtiyaç duyar. Çalışma esnasında ise herhangi bir operatöre ya da kontrolöre ihtiyaç duymaz.
İster granül ister yığın halinde olsun, ekonomik bir ürün soğutma arayışı içindeyseniz vibra konveyörlerimiz doğru tercih olacaktır. Vibrasyonlu spiral konveyörlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlanmakta ve en uygun şekilde fiyatlandırılmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.